Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7464 (瑤)

7464
 
precious jade
Radical 𤣩王
Strokes (without radical) 10 Total Strokes 14
Mandarin reading yaó Cantonese reading jiu4
Japanese on reading you Japanese kun reading tama
Korean reading yo Vietnamese reading rơm dao
Simplified Variant(s)

CEDICT Entries:

   [ yaó ]    Yao ethnic group of southwest China and southeast Asia, surname Yao
   [ yaó ]    jade, precious stone, mother-of-pearl, nacre, precious, used a complementary honorific
   [ yaó zhī ]    jade garden of celestial ruler, paradise
   [ yaó ]    Yao ethnic group of southwest China and southeast Asia
   [ yaó chí ]    the Jade lake on Mount Kunlun, residence of Xi Wangmu 西王母
   [ yaó haǐ ]    Yaohai district of Hefei city 合肥市[He2 fei2 shi4], Anhui
   [ yaó haǐ ]    Yaohai district of Hefei city 合肥市[He2 fei2 shi4], Anhui
⇒    [ yuán yaó zhì xiàn ]    Ruyuan Yao Autonomous County in Shaoguan 韶關|韶关[Shao2 guan1], Guangdong
⇒    [ huà yaó zhì xiàn ]    Dahua Yao Autonomous County in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
⇒    [ chuān yaó zhì xiàn ]    Fuchuan Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
⇒    [ yaó zhì xiàn ]    Bama Yaozu autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
⇒    [ gōng chéng yaó zhì xiàn ]    Gongcheng Yao autonomous county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi
⇒    [ jiāng huá yaó zhì xiàn ]    Jianghua Yaozu autonomous county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan
⇒    [ koǔ yaó zhì xiàn ]    Hekou Yaozu autonomous county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture 紅河哈尼族彞族自治州|红河哈尼族彝族自治州[Hong2 he2 Ha1 ni2 zu2 Yi2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
⇒    [ qióng yaó ]    Chiung Yao (1938-), Taiwanese writer
⇒    [ lián nán yaó zhì xiàn ]    Liannan Yao Autonomous County in Qingyuan 清遠|清远[Qing1 yuan3], Guangdong
⇒    [ lián shān zhuàng yaó zhì xiàn ]    Lianshan Zhuang and Yao autonomous county in Qingyuan 清遠|清远[Qing1 yuan3], Guangdong
⇒    [ ān yaó zhì xiàn ]    Du'an Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi
⇒    [ jīn píng yaó daǐ zhì xiàn ]    Jinping Miao, Yao and Dai autonomous county in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture 紅河哈尼族彞族自治州|红河哈尼族彝族自治州[Hong2 he2 Ha1 ni2 zu2 Yi2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
⇒    [ jīn píng yaó daǐ zhì xiàn ]    see 金平苗族瑤族傣族自治縣|金平苗族瑶族傣族自治县[Jin1 ping2 Miao2 zu2 Yao2 zu2 Dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4]
⇒    [ jīn xiù yaó zhì xiàn ]    Jinxiu Yao autonomous county in Laibin 來賓|来宾[Lai2 bin1], Guangxi

RSS