Cojak

Cantonese Search: joeng5

joeng5 ngong4 lofty; high; raise; high-priced
joeng5 ngong5 raise the head to look; look up to, rely on, admire
joeng2 joeng5 dust
joeng5 raise, rear, bring up; support
joeng5 long6 waste
joeng5 oxygen
joeng5 itch
joeng4 joeng5 a weevil found in rice, etc.
joeng5 joeng6 raise, rear, bring up; support
joeng4 joeng5 seize, take by force; repel
joeng5 itch
joeng5 joeng6 shout, brawl, make uproar, cry
joeng5 joeng6 soil, loam, earth; rich

RSS