Cojak

Cantonese Search: ngai5

ngai5 to moor a boat to the bank
ngai5 ants
ngai5 ngo4 moth
ngai5 wai4 high; lofty; surname
ngai5 quiet
ngai5 ant
ngai5 variant of 艤 , to moor a boat to the bank
ngai5 ants
ngai5 to moor a boat to the bank
ngai5 quiet
ji5 ngai5 rings on the yokes

RSS