Cojak

Cantonese Search: paang4

bang1 paang4 pang4 bury
paang4 pang4 ping1 roar of dashing waves
paang4 pang4 name of ancient country; surname
paang4 tent, awning; booth; shed
paang4 pang4 borax, boron
paang4 fabulous bird of enormous size
paang1 paang4 roar
paang1 paang4 splatter
paang4 to swell; swollen, bloated, inflated
paang4 a small land crab
paang4 a land-crab
paang4 fabulous bird of enormous size

RSS