Cojak

Cantonese Search: saang1

saang1 sang1 life, living, lifetime; birth
saang1 sang1 sacrificial animal; animal
saang1 sing3 victory; excel, be better than
saang1 sang1 small gourd-shaped musical instrument
saang1 zaang1 zang1 jade of jade being; tinkle
saang1 sang1 sister's child

RSS