Cojak

Cantonese Search: waa6

waa2 waa6 speech, talk, language; dialect
waa6 type of birch
waa4 waa6 flowery; illustrious; Chinese
waa2 waa6 waak6 delineate, painting, picture, drawing; draw
gwaai2 waa6 hinder
waa2 waa6 speech, talk, language; dialect
waa6 wide
faa1 waa4 waa6 flowery; illustrious; Chinese
waa4 waa6 type of birch

RSS