Cojak

Japanese Kun Search: hanashiau

kou hakaru hanashiau explain; discuss; talk

RSS