Cojak

Japanese Kun Search: hiraku

hiraku open; begin, commence; explain
hiraku akubisuru to yawn
sakeru wakareru hiraku sakeme split, tear, open
hiraku hirou expand; open up; support or push
hiraku wear; split; crack
hiraku saku to break up, split apart, rip open; to destroy
hyoushigi saku hiraku watchman's rattle
hiraku to open out; to expand
hiraku near, close by, next to, towards, against; to wait; to lean on
sunao yasuraka hiraku brotherly, respectful
hiraku mousu open; begin, commence; explain
hiraku mousu open; begin
hiraku aku open; initiate, begin, start
kimi mesu hiraku law, rule; open up, develop
suteru hiraku omit; remove; withdraw
hiraku cultivate, reclaim, to farm land
chimata hiraku susumeru village gate; surname
hiraku put, place; display; swing, sway
hiraku open; peaceful
hiraku explain, clarify, elucidate
hiraku open; settle, develop, open up
hiraku yuruyaka spread out, open; apportion

RSS