Cojak

Japanese Kun Search: hotobashiru

hashiru hotobashiru gush out; burst forth; split
hashiru hotobashiru shirizokeru to scatter; to expel; to crack, to split; to jump

RSS