Cojak

Japanese Kun Search: karonzuru

karui karonzuru subayai light; airy
yurui karonzuru anadoru negligent, remiss

RSS