Cojak

Japanese Kun Search: kinugasa

kinugasa kazasu kageru shade, screen; to hide, screen
kasa kinugasa umbrella, parasol, parachute

RSS