Cojak

Japanese Kun Search: konoshiro

konoshiro hasu reeves' shad; hilsa herring
konoshiro herring
konoshiro a kind of tench

RSS