Cojak

Japanese Kun Search: koshiraeru

koshiraeru to make, prepare, manufacture; workmanship; an arrangement

RSS