Cojak

Japanese Kun Search: kowasu

kowasu yaburu kowareru bad, spoil(ed), ruin, destroy
kowasu bad, spoil(ed), ruin, destroy

RSS