Cojak

Japanese Kun Search: matou

matou tsuranaru river in Shanxi province; city
karamu matou tsunagaru enmesh, wrap around; web, net
matou silk cloth, satin damask
yoroigusa matou tsutsumu orris root; leaf of the iris; medicine
tsuranaru tsuraneru matou cotton wad; wool; soft, downy
tsukaneru kukuru matou wind around, bind; prepare
matou meguru entwine; wind around; surround
meguru matou wind round, rap around, bind
matou matoi wrap, wind around; tie, bind
matou kukuru nawa wrap, wind around; tie, bind
kazarihimo munagai matou a chin strap, tassel; to annoy, bother

RSS