Cojak

Japanese Kun Search: mazeru

soroeru mazeru medicinal preparation
mazeru majiru mazaru to mix, blend, mingle; to bumble along
miru ukagau mazeru steal look; peep at; spy on
miru ukagau mazeru steal look; peep at; spy on

RSS