Cojak

Japanese Kun Search: mezurashii

kushi mezurashii ayashii strange, unusual, uncanny, occult
mezurashii precious, valuable, rare
mezurashii precious, valuable, rare
kushi mezurashii ayashii strange, unusual, uncanny, occult
hashita mezurashii katawa odd, fractional, remainder, odds
tama mezurashii extraordinary, fabulous

RSS