Cojak

Japanese Kun Search: nabiku

kakusu husu nabiku hako dobu to hide, to secrete, to repress; to bend
nabiku romantic; tender; charming
nabiku nai divide, disperse, scatter

RSS