Cojak

Japanese Kun Search: shiraseru

shiru shiraseru know, perceive, comprehend
shiraseru mukuiru report, tell, announce

RSS