Cojak

Japanese Kun Search: shirizoku

susumu shirizoku (same as HANGZHOU NUMERAL ONE 〡) number one; line; KangXi radical 2
shirizoku shirizokeru kaette still, but; decline; retreat
shirizoku shirizokeru kaette still, but; decline; retreat
shirizoku oou folding screen, shield
退 shirizoku shirizokeru step back, retreat, withdraw
shirizoku oou folding screen
shirizoku retreat, withdraw, fall back
shirizoku squat
kakureru shirizoku inch-worm; looper caterpiller

RSS