Cojak

Japanese Kun Search: shirushi

ten chobo shirushi dot; KangXi radical 3
shirushi print, seal, stamp, chop, mark
kubi koube shirushi head; first; leader, chief; a poem
shirusu shirushi record; keep in mind, remember
shirushi disease, illness, ailment
aya shirushi akiraka composition; chapter, section
shirushi mizu felicitous omen; auspicious
shirushi mesu summon
kozue sue shirushi a mark, symbol, label, sign; standard
shirushi mesu summon, recruit; musical note
yoi shirushi a badge, insignia
shirushi akashi tamesu test, examine, inspect; verify
shirushi to verity, to fulfil; to examine, to hold an inquest
shiru shirushi shirusu recognize, understand, know
shirushi imperial signet, royal signet
akashi tamesu shirushi test, examine, inspect; verify
shirushi omikuji prophecy, hint, omen

RSS