Cojak

Japanese Kun Search: sutareru

shinogu sutareru to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao
sutareru sutaru abrogate, terminate, discard
kaeru sutareru kawaru change, replace, substitute for
sutareru fusu ochiru abrogate, terminate, discard
katawa sutareru abrogate, terminate, discard

RSS