Cojak

Japanese Kun Search: taburakasu

koe taburakasu coax; beguile, cheat, deceive
taburakasu tarasu deceive, lie, delude, cheat
sakebu taburakasu to shout, roar, terrify; swiftly

RSS