Cojak

Japanese Kun Search: tashikameru

tashika katai tashikameru sure, certain; real, true

RSS