Cojak

Japanese Kun Search: tsuka

yuzuka tsuka the part of a bow grasped when shooting
tsuka hold, take; guard; regard as
tsuka loquat
e gara tsuka handle, lever, knob; authority
tsuka oka yashiro burial mound, mausoleum; grand
tsuka waste
tsuka hatoba port city
tsuka joist; cane
tsuka joist; cane, club; king-post
tsutsumi tsuka dam, dike; used in place names
tsuka fief
tsuka cemetery; tomb, burial mound
tsuka cemetery; tomb
tsuchi tsuka small mound
tsuka tomb
tsuka cord binding on hilt of sword
tsurugi tsuka hasami tongs, pincers; dagger; sword
toride tsuka oka tsutsumi a mound, a tumulus
une tsuka grave, mound; ridge in field
tsuka a handle

RSS