Cojak

Japanese Kun Search: tsumoru

netamu sonemu tsumoru husagu jealous, envious
hitasu sosogu tsumu tsumoru gradually, step by step, little
tsumu tsumoru accumulate, store up, amass
warajimushi tsumoru atsumaru coil; coiling, curling; occupy

RSS