Cojak

Japanese Kun Search: tsuri

tsurusu tsuru tsuri condole, mourn, pity; hang
tsuri tsuru fish; fishhook; tempt, lure

RSS