Cojak

Japanese Kun Search: tsuru

tomurau tsuru condole, mourn, pity; hang
tsurusu tsuru tsuri condole, mourn, pity; hang
tsuru string; hypotenuse, crescent
tsuri tsuru fish; fishhook; tempt, lure
tsuru device for carrying a tripod
tsuru creeping plants, tendrils, vines
tsuru crane; Grus species (various)
tsuru crane

RSS