Cojak

Japanese Kun Search: tsurusu

tsurusu tsuru tsuri condole, mourn, pity; hang

RSS