Cojak

Japanese Kun Search: tsuzuru

tsuzuru sumiyaka to connect
tsuzuru tojiru tsuzuri patch together, link, connect
boro tsuzuru lapel, collar; tattered, threadbare
tsuzuru bind, wind about; link, join

RSS