Cojak

Japanese Kun Search: uttaeru

arasou uttaeru uttae accuse; argue, dispute; litigate
uttaeru uttae accuse; sue; inform; narrate
uttaeru accuse; sue; inform; narrate
isameru uttaeru arasou to expostulate; to remonstrate

RSS