Cojak

Japanese Kun Search: yurui

yurui loosen, relax, relieve; extricate
yurui karonzuru anadoru negligent, remiss
yurui yuruyaka yurumu slow, leisurely; to postpone, delay
yurui succession to the throne

RSS