Cojak

Japanese Kun Search: yusuru

yusuru yureru yusuburu wag, swing, wave; shake; scull
yusuru yureru wag, swing, wave; shake; scull
yusuru yureru yusuburu wag, swing, wave; shake; scull

RSS