Cojak

Japanese On Search: byaku

haku byaku white; pure, unblemished; bright
haku byaku hundred
heki byaku hyaku haku to beat the breast
haku heki byaku thumb; break, tear open, rip
haku byaku tree
heki byaku open; settle, develop, open up
haku byaku stump, sprout

RSS