Cojak

Japanese On Search: chuchi

chutsu chuchi sew, stitch; insufficient
kutsu kuchi chutsu chuchi totsu bend, stoop, crouch; to yield

RSS