Cojak

Japanese On Search: gechi

ketsu gechi hero; heroic, outstanding
kotsu gochi ketsu gechi inferior silk; tassel, fringe
getsu gechi in disorder; a dangerous condition of the State
getsu gechi atsu achi ai daub
getsu gechi netsu to fabricate; to trump up
katsu gechi linch-pin
katsu gechi kai alas!
ketsu gechi tablet; a signpost
gei getsu gechi reflection of rainbow
gatsu gachi getsu gechi elevated, lofty
getsu gechi jumpy; jittery; worried; to grasp
getsu gechi kei ki the doorsill
getsu gechi misfortune; sin, evil
getsu gechi evil; son of concubine; ghost
getsu gechi gatsu gachi yeast; leaven for making liquors
getsu gechi gen to decide, judge; a verdict, decision

RSS