Cojak

Japanese On Search: gyuu

gyuu cow, ox, bull; KangXi radical93
gyuu gou shoku sei garbage, rubbish; shaking; danger
kyuu gyuu perilous, hazardous; high, steep
gyou gou gyuu ku slander; to revile; huge; big
gou gyuu gu a bird of ill-omen to the state

RSS