Cojak

Japanese On Search: oku

yoku oku water, irrigate; fertile, rich
oku house; room; building, shelter
aku raku oku descriptive of crying or of crowing
ou oku iku mysterious, obscure, profound
oku yoku hundred million; many
yoku oku waku silver plating
i ai oku belch; alas
oku remember, reflect upon; memory
iku oku ou inlet, bay; dock, bank
oku yoku chest, breast, bosom; thought
yoku i oku ilex
yoku oku i seed of job's tears; lotus seed
kou gu yoku oku king crab

RSS