Cojak

Japanese On Search: teu

teu chou tricky, sly, crafty, cunning
teu deu peak; cliff; precipice
tei tai teu bow
tau dou teu teki jiaku howl, cry loudly
teu deu sacrifice
teu deu plate
ten teu deu advance money, pay for another

RSS