Cojak

Korean Search: kel

kel ki beg; request
kel to hang
kel hero; heroic, outstanding
kel chicken roost; ancient emperor
key kel brave; martial; hasty; scudding
kal kel thirsty
kel hero; outstanding, remarkable
kal kel thirsty, parched; yearn, pine
kel brave
kel perch for fowls roost on
kal kel put forth great effort; exhaust

RSS