Cojak

Mandarin Search: cheng4

chèng zhěng (corrupted form of 拯)to save; to lift up
chèng zhèn angry glances; to look angrily, eyeballs
chèng chēng chèn píng balance, scale, steelyard
chēng chèn chèng call; name, brand; address; say
chēng chèng chèn call; name, brand; address; say
chè chèng moistened eyes, to stare in anger or contempt

RSS