Cojak

Mandarin Search: nang2

náng (Cant.) a bend in a river
náng nǐu nǒng páng to pierce; to stab; to irritate; to hurt, a thorn
náng bag, purse, sack; put in bag
níang náng ráng rǎng troubled, oppressed; fat; mother
náng bag, purse, sack; put in bag
nǎng náng bread (Persian 'naan')

RSS