Cojak

Mandarin Search: zuan1

zùan zūan drill, bore; pierce; diamond
zǎn cúan zūan save, hoard
zūan to jump
zùan zūan drill, bore; pierce; diamond
zūan cúo to jump
zūan zùan drill, bore; pierce; diamond

RSS